Interactie met dolfijnen

Dolfijn ondersteunde therapie is een bijzondere therapie voor bijzondere kinderen/jongeren met beperkingen en speciale behoeftes. Er wordt een intensieve, op maat gemaakte, therapie aangeboden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van verschillende therapievormen, gecombineerd met de interactie met een dolfijn. De dolfijn is de motivator en de beloning voor het gewenste gedrag (lichamelijk, mentaal en emotioneel). Uitgebreid onderzoek heeft aangetoond dat dolfijnen de kinderen stimuleren om zich verder te ontwikkelen en dat kinderen tot vier keer zo snel leren wanneer ze therapie volgen die gecombineerd wordt met interactie met dolfijnen. Dolfijn ondersteunde therapie is een integrale, multidisciplinaire behandelmethode, waarin gekwalificeerde therapeuten samenwerken met speciaal voor de therapie getrainde dolfijnen. Zo is het therapeutenteam opgebouwd uit logopedisten, fysiotherapeuten, sociaal pedagogisch hulpverleners en psychologen.

Complex gehandicapte kinderen

In Nederland wordt in het Dolfinarium therapie gegeven aan kinderen met syndroom van down of autisme. De stichting K!Ds Unlimited richt zich juist op andere groepen. Complex meervoudig gehandicapte kinderen kunnen wel met dolfijnen zwemmen in onder andere Curaçao. Daar zijn de omstandigheden uitermate goed. De organisatie is goed, er zijn voldoende voorzieningen (ook voor het verblijf) en er is zeer professionele Nederlandstalige therapeutische ondersteuning. Meer informatie: www.curacaodolphintherapy.com of www.stichtingdolfijnentherapie.com

Om de communicatie te verbeteren hebben we tijdens de therapie geoefend met het communiceren via Brams stem en het maken van keuzes. Als we Bram iets vroegen kon hij de eerste dagen kiezen met zijn stem, bijvoorbeeld, “ Als je met de beer wil spelen moet je een geluid maken met je stem”. Hier reageerde Bram adequaat op en zetten zijn stem goed in. Bram kon, vooral in een prikkelarme ruimte, duidelijk keuzes maken door middel van zijn stem.” Marjon de Vries (moeder van Bram)

Stichting K!Ds Unlimited wil financiële drempels wegnemen en gezinnen zichtbaar helpen. Samen kunnen we dit realiseren.

Meld uw kind aan